Μαθήματα για Παιδιά
Μαθήματα Υπολογιστών για Παιδιά Δημοτικού

e-Kids

Στη σχολή μας, λειτουργούμε παιδικά τμήματα με ειδικά διαμορφωμένο εισαγωγικό πρόγραμμα εκμάθησης και πιστοποίησης για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που απευθύνεται σε παιδιά του δημοτικού σχολείου (ηλικίας 6-12 ετών) προκειμένου να τα εξοικειώσει, με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο, με τους υπολογιστές.

3 Εκπαιδευτικές περιόδοι - 3 πτυχία υπολογιστών!
Με το πέρας των τριών εκπαιδευτικών περιόδων, το παιδί έχει κατακτήσει το 75% της ύλης των πιστοποιητικών πληροφορικής που ζητάει η αγορά εργασίας.