ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης "GetReady" συμμετέχει ενεργά στη δράση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & πρόνοιας, με στόχο την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων 29 έως 64 ετών και παράλληλα την ουσιαστική στήριξη επιχειρήσεων. Αυτό το πρόγραμμα Προσφέρει επιταγή (Voucher) κατάρτισης και απασχόλησης σε συνολικά 23.000 ανέργους, για την αμειβόμενη εκπαίδευση τους σε πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και στη συνέχεια την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με αμοιβή. Η συνολική επιδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι 2.600 €.

Σας εκπαιδεύουμε και πληρώνεστε!

Στο κέντρο μας θα ξεκινήσουν τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων για ανέργους.

Η θεωρητική κατάρτιση για όλη την κατηγορία 29-64 ετών διαρκεί 120 ώρες (1 μήνας) και θα πληρωθείτε 600 €

Σας στέλνουμε άμεσα για εργασία με πληρωμή!

Μετά την θεωρητική κατάρτιση, το κέντρο μας θα σας στείλει σε επιχειρήσεις (μικρές ή μεγάλες) για εργασία (πρακτική άσκηση). Εκεί θα εργαστείτε καθημερινά για 500 ώρες (4-5 μήνες) και θα πληρωθείτε 2.000 €

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ επικοινωνήστε μαζί μας ώστε:

α) Να συμπληρώσουμε εμείς τις αιτήσεις για εσάς

β) Να σας εντάξουμε σε τμήμα

γ) Να σας εκπαιδεύσουμε στο αντικείμενο στο οποίο θα εργαστείτε

δ) Να σας στείλουμε για εργασία σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: επικοινωνήστε μαζί μας ώστε:

α) Να μας πείτε τις ανάγκες σας σε επιπλέον προσωπικό

β) Να μας πείτε τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να το εκπαιδεύσουμε.

γ) Να κάνουμε την γραφειοκρατική δουλειά για εσάς.

δ) Να σας στείλουμε για 5 μήνες υπαλλήλους χωρίς καμία υποχρέωση από εσάς.