ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης "GetReady" συμμετέχει ενεργά στη δράση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & πρόνοιας, με στόχο την απασχόληση και κατάρτιση νέων ανέργων 18 έως 29 ετών, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράλληλα την ουσιαστική στήριξη επιχειρήσεων. Αυτό το πρόγραμμα Προσφέρει επιταγή (Voucher) κατάρτισης και απασχόλησης σε συνολικά 42.000 ανέργους, για την αμειβόμενη εκπαίδευση τους σε πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και στη συνέχεια την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με αμοιβή.

Παράλληλα οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν επιπλέον προσωπικό για 5 μήνες χωρίς να έχουν καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση!

Συνολικά θα επιδοτηθούν σε όλη την Ελλάδα 42.000 άνεργοι, οι 12.000 από 18 έως 24 ετών και οι 30.000 από 25 έως 29 ετών, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτοι Β'βάθμιας εκπαίδευσης

Σας εκπαιδεύουμε και πληρώνεστε!

Στο κέντρο μας θα ξεκινήσουν τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων για ανέργους όπως:

Κατάρτιση ανέργων Εκπαιδευτικών

Κατάρτιση Γραμματέων Διοίκησης

Κατάρτιση ανέργων στο Εμπόριο

Κατάρτιση ανέργων στην Τεχνολογία

Κατάρτιση ανέργων στην Εστίαση

και άλλα πολλά.

Η θεωρητική κατάρτιση για όλη την κατηγορία 25-29 ετών καθώς και για την κατηγορία 18-24 ΑΕΙ/ΤΕΙ διαρκεί 80 ώρες (3 εβδομάδες) και ο κάθε άνεργος πληρώνεται με το τέλος των μαθημάτων 480 €.

Η θεωρητική κατάρτιση για την κατηγορία 18-24 Β' βάθμιας εκπαίδευσης διαρκεί 120 ώρες (4 εβδομάδες) και ο κάθε άνεργος πληρώνεται με το τέλος των μαθημάτων 720 €.

Σας στέλνουμε άμεσα για εργασία με πληρωμή!

Μετά την θεωρητική κατάρτιση, το κέντρο μας θα σας στείλει σε επιχειρήσεις (μικρές ή μεγάλες) για εργασία (πρακτική άσκηση). Εκεί θα εργαστείτε καθημερινά 4 ωρα ή 6ωρα για 500 ώρες (5 μήνες περίπου) και θα πληρωθείτε 2.000 €. 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ επικοινωνήστε μαζί μας ώστε:

α) Να συμπληρώσουμε εμείς τις αιτήσεις για εσάς

β) Να σας εντάξουμε σε τμήμα

γ) Να σας εκπαιδεύσουμε στο αντικείμενο στο οποίο θα εργαστείτε

δ) Να σας στείλουμε για εργασία σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: επικοινωνήστε μαζί μας ώστε:

α) Να μας πείτε τις ανάγκες σας σε επιπλέον προσωπικό

β) Να μας πείτε τα αντικείμενα στα οποία θέλετε να το εκπαιδεύσουμε.

γ) Να κάνουμε την γραφειοκρατική δουλειά για εσάς.

δ) Να σας στείλουμε για 5 μήνες υπαλλήλους χωρίς καμία υποχρέωση από εσάς.

Το παρόν Voucher έληξε