Αποτελέσματα 26 Ιουλίου 2019

Σημείωση: Τα αποτελέσματα εμφανίζουν τον κωδικό υποψηφίου, την ενότητα εξέτασης και  το αποτέλεσμα μόνο από την τελευταία εξεταστική του κέντρου μας και μόνο για τους υποψηφίους που έχουν δώσει την έγγραφη συγκατάθεση τους για την εμφάνιση αυτών των προσωπικών τους δεδομένων στον ιστότοπο μας.