Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

Γ' Λυκείου Θετικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Προσανατολισμού

Έκθεση (2 ώρες/εβδομάδα)
Φυσική (5 ώρες/εβδομάδα)
Χημεία (3 ώρες/εβδομάδα)

Μαθήματα Επιλογής

Βιολογία (3 ώρες/εβδομάδα)
Μαθηματικά (5 ώρες/εβδομάδα)
Σύνολο Ωρών:

13 έως 18

 

Γ' Λυκείου Οικονομίας Πληροφορικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα Προσανατολισμού

Έκθεση (2 ώρες/εβδομάδα)
Μαθηματικά (5 ώρες/εβδομάδα)
ΑΕΠΠ (3 ώρες/εβδομάδα)

Μαθήματα Επιλογής

Βιολογία Γ.Π. (2 ώρες/εβδομάδα)
Α.Ο.Θ. (3 ώρες/εβδομάδα)
Σύνολο Ωρών:

12 έως 15

 

Γ' Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Προσανατολισμού

Έκθεση (2 ώρες/εβδομάδα)
Αρχαία (5 ώρες/εβδομάδα)
Ιστορία (3 ώρες/εβδομάδα)

Μαθήματα Επιλογής

Λατινικά (3 ώρες/εβδομάδα)
Βιολογία Γ.Π. (2 ώρες/εβδομάδα)
Σύνολο Ωρών:

12 έως 15

Επικοινωνήστε μαζί  μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις τιμές