Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

 

Γ' Λυκείου Θετικών Σπουδών

Μάθημα

Προσανατολισμού

Ώρες / Εβδομάδα
Έκθεση 2
Φυσική 5
Χημεία 3
   
Μάθημα Επιλογής  
Βιολογία 3
Μαθηματικά 5
Ιστορία Γ.Π. 2
Σύνολο Ωρών: Από 13 έως 18

Γ' Λυκείου Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα

Προσανατολισμού

Ώρες / Εβδομάδα
Έκθεση 2
Μαθηματικά 5
Α.Ε.Π.Π 3
   
Μάθημα Επιλογής  
Α.Ο.Θ. 3
Βιολογία Γ.Π. 2
Ιστορία Γ.Π. 2
Σύνολο Ωρών: Από 13 έως 15

Γ' Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα

Προσανατολισμού

Ώρες / Εβδομάδα
Έκθεση 2
Αρχαία 5
Ιστορία 2
   
Μάθημα Επιλογής  
Λατινικά 4
Βιολογία Γ.Π. 2
Μαθηματικά Γ.Π. 2
Σύνολο Ωρών: Από 11 έως 15

 

Επικοινωνήστε μαζί  μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις τιμές