Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

 

 

Β' Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα

Προσανατολισμού

Ώρες / Εβδομάδα
Αρχαία* 4
Λατινικά* 2
Μάθημα Γενικής Παιδείας  
Έκθεση 1,5
Άλγεβρα 2
Αρχαία (Αντιγόνη) 1,5
Φυσική Γ.Π (Προαιρετικό) 1,5
Σύνολο Ωρών: 11 ή 12,5

Β' Λυκείου Θετικών Σπουδών

Μάθημα

Προσανατολισμού

Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική* 4
Μαθηματικά* 3
Μάθημα Γενικής Παιδείας  
Έκθεση 1,5
Άλγεβρα 2
Χημεία Γ.Π. 1,5
Προαιρετικό Μάθημα  
Φυσική Γ.Π. 1,5
Σύνολο Ωρών: 11 ή 12,5

*Η μία ώρα περιλαμβάνει την προετοιμασία στο αντίστοιχο μάθημα της Γ Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί  μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις τιμές