Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

Β' Λυκείου Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Προσανατολισμού

Φυσική (3 ώρες/εβδομάδα)
Μαθηματικά (2 ώρες/εβδομάδα)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Έκθεση (2 ώρες/εβδομάδα)
Άλγεβρα (2 ώρες/εβδομάδα)

Προετοιμασία Γ' Λυκείου για Ιατρική

Φυσική (1 ώρα/εβδομάδα)
Χημεία (2 ώρες/εβδομάδα)

Προετοιμασία Γ' Λυκείου για Πολυτεχνείο

Φυσική (1 ώρα/εβδομάδα)
Χημεία (2 ώρες/εβδομάδα)
Μαθηματικά (1 ώρα/εβδομάδα)

Προετοιμασία Γ' Λυκείου για Οικονομία και Πληροφορική

ΑΕΠΠ (1 ώρα/εβδομάδα)
Μαθηματικά (1 ώρα/εβδομάδα)
Σύνολο Ωρών:

9 (Βασικό)

11-13 (Με προετοιμασία)

 

 

Β' Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Προσανατολισμού

Αρχαία (3 ώρες/εβδομάδα)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Έκθεση (2 ώρες/εβδομάδα)
Άλγεβρα (2 ώρες/εβδομάδα)

Προετοιμασία Γ' Λυκείου

Αρχαία (1 ώρα/εβδομάδα)
Λατινικά (2 ώρες/εβδομάδα)
Ιστορία (1 ώρα/εβδομάδα)
Σύνολο Ωρών:

7 (Βασικό)

11 (Με προετοιμασία)

Επικοινωνήστε μαζί  μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις τιμές