Πρόγραμμα Σπουδών A' Λυκείου

 

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Φυσική (2,5 ώρες/εβδομάδα)
Χημεία (2 ώρες/εβδομάδα)
Άλγεβρα (3 ώρες/εβδομάδα)
Αρχαία (2 ώρες/εβδομάδα)
Έκθεση (1,5 ώρα/εβδομάδα)
Σύνολο Ωρών: 11

Επικοινωνήστε μαζί  μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις τιμές