Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

 

Α' Γυμνασίου

Κέντρο Μελέτης

Καθημερινά 2 ώρες προετοιμασία για όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας.

Φροντιστήριο

Προαιρετικό

Επιπλέον της καθημερινής μελέτης:

2 ώρες / εβδομάδα Μαθηματικά

2 ώρες / εβδομάδα Αρχαία και Νέα Ελληνικά

Σύνολο

10+4 ώρες την εβδομάδα

Β' Γυμνασίου

Κέντρο Μελέτης

Καθημερινά 2 ώρες προετοιμασία για όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας.

Φροντιστήριο

Προαιρετικό

Επιπλέον της καθημερινής μελέτης:

2 ώρες / εβδομάδα Μαθηματικά

2 ώρες / εβδομάδα Αρχαία και Νέα Ελληνικά

1 ώρα / εβδομάδα Φυσική

1 ώρα / εβδομάδα Χημεία

Σύνολο

10+6 ώρες την εβδομάδα

Γ' Γυμνασίου

Φροντιστήριο

3 ώρες / εβδομάδα Μαθηματικά

3 ώρες / εβδομάδα Αρχαία και Νέα Ελληνικά

2 ώρα / εβδομάδα Φυσική

1 ώρα / εβδομάδα Χημεία

Σύνολο

9 ώρες την εβδομάδα

Επικοινωνήστε μαζί  μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις τιμές