Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

 

Α' Γυμνασίου - Κέντρο Μελέτης

Καθημερινά 2 ώρες προετοιμασία για

όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας

Σύνολο Ωρών: 10

Β' Γυμνασίου - Κέντρο Μελέτης

Καθημερινά 2 ώρες προετοιμασία για

όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας

Σύνολο Ωρών: 10

Γ' Γυμνασίου - Φροντιστήριο

Μαθηματικά (3 ώρες/εβδομάδα)
Ελληνικά (3 ώρες/εβδομάδα)
Φυσική (2 ώρες/εβδομάδα)
Χημεία (1 ώρα/εβδομάδα)
Σύνολο Ωρών: 9

Επικοινωνήστε μαζί  μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις τιμές